"อวี๋ต๋าหง" ปรมาจารย์ผู้สืบทอดงานศิลป์ "แกะสลักหวีไม้"

2024-01-12 12:20:15

"อวี๋ต๋าหง" ปรมาจารย์ผู้สืบทอดงานศิลป์ "แกะสลักหวีไม้"

Advertisement

ฉงชิ่ง, 11 ม.ค. (ซินหัว) — อวี๋ต๋าหง ผู้สืบทอดงานแกะสลักหวีไม้สุดประณีตที่โรงงานถานมู่เจียง ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเริ่มต้นอาชีพการแกะสลักไม้ตั้งแต่อายุ 13 ปีในปี 1989 โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีอวี๋ได้สร้างผลงานหวีมากมายจนได้รับเหรียญรางวัลระดับชาติและมณฑล

อวี๋บอกเล่าว่าเขาให้ความสำคัญกับการวิจัย การอนุรักษ์ และนวัตกรรมของงานฝีมือ โดยเขาทุ่มเททั้งจิตใจและวิญญาณในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาเรียนรู้งานด้วยในปัจจุบัน และในฐานะผู้สืบทอดงานฝีมือดังกล่าว เขารู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบส่งต่องานฝีมือเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป

หวีไม้ถานมู่เจียง เป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานทักษะการตกแต่งด้วยสี การแกะสลัก การเคลือบเงา และการลงรักปิดทอง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเทศบาลนครฉงชิ่ง

หวีไม้ดังกล่าวใช้ไม้บ็อกวูด ไม้ตะโก หรือไม้จันทน์เป็นวัสดุรังสรรค์หวีและแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อาทิ ตัวอักษร ดอกไม้ และนก โดยงานฝีมือเหล่านี้ได้เปลี่ยนสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าและงดงาม


(บันทึกภาพวันที่ 5 ม.ค. 2024)