"จุรินทร์"ป้องกฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษา ก.ม. ไม่ใช่ที่ปรึกษานโยบายรัฐบาล

2024-01-11 15:55:42

"จุรินทร์"ป้องกฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษา ก.ม. ไม่ใช่ที่ปรึกษานโยบายรัฐบาล

Advertisement

"จุรินทร์"ป้องกฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษา ก.ม. ไม่ใช่ที่ปรึกษานโยบายรัฐบาลเรื่อง "ดิจิตอล วอลเล็ต"       

เมื่อวันที่  11 ม.ค.67 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) ได้ให้ความเห็น เรื่อง  "ดิจิทัล วอลเล็ต"   หลังกฤษฎีกาให้คำตอบกับรัฐบาลว่า ตนเห็นว่ากฤษฎีกาได้ตอบคำถามรัฐบาลตรงไปตรงมาแล้ว ซึ่งตนมีความเห็น 3 ข้อ คือ

1.กฤษฎีกาเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายแต่ไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านนโยบายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นถ้าฟังคำตอบจากเลขากฤษฎีกาก็จะเห็นว่ากฤษฎีกาได้ตอบข้อกฎหมายชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลสามารถออก กฎหมายกู้เงินมาทำ "ดิจิทัล วอลเล็ต"  ได้ ทั้งในรูป พ.ร.ก.และ พ.ร.บ.และตอบว่ามีกฎหมายฉบับใดและมาตราใด ที่ต้องคำนึงถึงบ้าง แต่การที่จะให้กฤษฎีกาตอบว่าควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งไม่ใช่หน้าที่กฤษฎีกา แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายนโยบายต้องตัดสินใจเอง

2.ถ้ารัฐบาลเห็นว่าการกู้เงิน 5 แสนล้านบาทมาแจก เป็นเรื่องจำเป็น เร่งด่วน และเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤต ตนก็ขอถามอีกครั้งซึ่งเคยถามมาแล้วว่าถ้าวิกฤต จำเป็น และเร่งด่วนจริงอย่างรัฐบาลพูด ทำไมไม่เสนอเป็น พ.ร.ก.เพราะจะมีผลให้กู้เงินได้ทันที แต่ทำไมจึงเลี่ยงไปเสนอในรูป พ.ร.บ.ซึ่งจะทำให้ล่าช้า ยืดเยื้อ เหมือนซื้อเวลาออกไปอีก

3.ส่วนเรื่องการถกเถียงว่า เศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตหรือไม่ ผมเห็นว่าข้อแนะนำของท่าน ส.ว.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ให้รัฐบาลเชิญหน่วยงานหรือสถาบันทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้มาร่วมนิยามคำว่า "วิกฤต" คืออะไรเสียให้ชัด เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรรับฟัง