จีนจ่อขยาย "เครือข่าย 5G" สู่พื้นที่ชายแดนทั้งหมด ภายในปี 2025

2024-01-11 11:55:18

จีนจ่อขยาย "เครือข่าย 5G" สู่พื้นที่ชายแดนทั้งหมด ภายในปี 2025

Advertisement

ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) — จีนวางแผนขยายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G และเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่มีความเร็ว 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) สู่อำเภอและตำบลทั้งหมดในพื้นที่ชายแดนของประเทศภายในสิ้นปี 2025

วันพุธ (10 ม.ค.) หนังสือเวียนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ระบุว่าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะครอบคลุมหมู่บ้าน ที่ตั้งของหน่วยงานการจัดการชายแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงหมู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยทั้งหมด

หนังสือเวียนข้างต้นเน้นย้ำความสำคัญของการมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ชายแดน โดยระบุว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสายเคเบิลเป็นเส้นทางส่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น