"สะพานจีนสร้าง" ช่วยลดปัญหาจราจรในอาบีจาน

2024-01-11 09:30:48

"สะพานจีนสร้าง" ช่วยลดปัญหาจราจรในอาบีจาน

Advertisement

อาบีจาน, 10 ม.ค. (ซินหัว) — ทิวทัศน์สะพานโคโคดีในเมืองอาบีจาน เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศโกตดิวัวร์ ซึ่งมีความยาวราว 1.63 กิโลเมตร ก่อสร้างโดยบริษัท ไชน่า โรด แอนด์ บริดจ์ คอร์ปอเรชัน (China Road and Bridge Corporation)

สะพานดังกล่าวช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน และสนับสนุนการยกระดับและปรับปรุงการจราจรของอาบีจาน


(บันทึกภาพวันที่ 1 ธ.ค. 2023-9 ม.ค. 2024)