สภาฯตีกลับร่าง พ.ร.บ.คุมเหล้าฉบับภาคประชาชน-ก้าวไกล

2024-01-11 00:05:51

สภาฯตีกลับร่าง พ.ร.บ.คุมเหล้าฉบับภาคประชาชน-ก้าวไกล

Advertisement

สภาฯตีกลับร่าง พ.ร.บ.คุมเหล้าฉบับภาคประชาชน-ก้าวไกล  ส่ง ครม.ทบทวนใหม่ 60 วัน

 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ตัวแทนภาคประชาชน โดยมีเนื้อหาให้เพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนการควบคุมโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสินค้าอื่น การควบคุมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชน โดย ส.ส. หลายคน โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลอภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ของภาคประชาชน เนื่องจากมุ่งควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุดโต่งเกินไป ทั้งทางออนไลน์และออนไซต์ 

ภายหลัง ส.ส. อภิปรายเสร็จสิ้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ขอให้นำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของภาคประชาชนฉบับนี้ ไปให้ ครม. พิจารณาทบทวนไม่เกิน 60 วัน ก่อนเสนอกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระ 1 อีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมลงมติ 241 ต่อ 159 ให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไปให้ ครม. พิจารณาก่อน

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีก 2 ฉบับ ที่เสนอโดยนายเจริญ เจริญชัย ตัวแทนภาคประชาชน และอีกฉบับเสนอโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล โดยมีเนื้อหาลดการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ระบุห้ามโฆษณาหรือแสดงชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่ออวดอ้างหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนั้น เป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลเกินความจำเป็น รวมถึงปลดล็อกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนายเจริญกล่าวว่า มาตรา 32 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขียนกว้างเกินไป เกาไม่ถูกที่คัน การมีกฎหมายที่ควบคุมเคร่งครัด แต่การควบคุมใช้ไม่ได้ผล สร้างผลกระทบวงกว้าง แค่พูดถึงเครื่องดื่มในจังหวัดตัวเองยังทำไม่ได้ ร้านอาหารแค่มีเมนูแสดงรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังถูกดำเนินคดี กฎหมายฉบับนี้กำหนดส่วนแบ่งค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ กรณีบุคคลทั่วไปทำผิด มีโทษปรับ 17,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ส่วนแบ่ง 7,650 บาท ร้านอาหารทำผิดมีโทษปรับ 50,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ส่วนแบ่ง 22,500 บาท เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไล่ล่าการจับกุม หาส่วนแบ่งนำจับ

ขณะที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับพรรคก้าวไกล เป็นการลดข้อขัดแย้งของทุกฝ่าย จะแก้ไขให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามเกินจริง ส่วนการโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นคนธรรมดาโพสต์ไม่มีความผิด หากพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีผลประโยชน์ร่วม แต่ถ้าเป็นบริษัทผู้ผลิตโพสต์ถือว่ามีความผิด ปัจจุบันค่าปรับโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แพงกว่าค่าปรับเมาแล้วขับ เป็นการดูถูกประชาชน แค่เห็นรูปที่โพสต์ก็วิ่งไปซื้อแล้ว ประเทศนี้กลัวการแสดงความเห็น จากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้ สส. อภิปรายแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการปลดล็อก ลดความเข้มงวดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างไรก็ตาม หลังจากสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ขอนำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของภาคประชาชนและนายเท่าพิภพ ไปให้ ครม. พิจารณาทบทวนไม่เกิน 60 วัน ก่อนเสนอกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระ 1 อีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมลงมติ 257 ต่อ 156 งดออกเสียง 7 ให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไปให้ ครม. พิจารณาก่อน