นายกฯชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบนั่งเก้าอี้ทำงาน

2024-01-10 17:29:42

นายกฯชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบนั่งเก้าอี้ทำงาน

Advertisement

นายกฯเชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.67 ณ ทำเนียบรัฐบาล ไฮไลท์นั่งเก้าอี้ทำงานนายกฯ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.67 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบ เช่น เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมตึกต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล

สำหรับในปีนี้ ภายในทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง และการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ตึกไทยคู่ฟ้า เปิดให้เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมและนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ทำเนียบรัฐบาลจะจัดให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเหมือนทุกปี แต่ปีนี้จำเป็นต้องนำเก้าอี้ โต๊ะทำงาน ธง และชุดอุปกรณ์การทำงาน มาจัดที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ด้วยเหตุที่ห้องทำงานชั้นบนยังมีปัญหาน้ำรั่วซึม อยู่ระหว่างซ่อมแซม และการนำลงมาจัดที่ห้องสีม่วง จะทำให้เด็กด้อยโอกาส เยาวชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรีด้วย

ตึกสันติไมตรีหลังนอก จะมีการแสดงของหน่วยงาน สถานศึกษา กิจกรรมสาระบันเทิงต่าง ๆ และการเล่นเกม แจกของรางวัล ตึกสันติไมตรีโถงกลาง เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทย ตึกสันติไมตรีหลังใน เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : Soft power แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นิยมไกลทั่วโลก ตึกภักดีบดินทร์ กิจกรรมและนิทรรศการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ตึกนารีสโมสร กิจกรรมแถลงข่าวจำลอง และตึกบัญชาการ 1 กิจกรรมการแสดงหุ่นยนต์ E-sport เทคโนโลยี AI นอกจากนี้ ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ยังมีกิจกรรมและการเล่นเกมอีกจำนวนมาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

“นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า  มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เด็กไทยเก่ง มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง อยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสนุก ได้ความรู้ และรับของแจกมากมาย” นายชัย กล่าว