ปธพ.10 ผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

2024-01-10 15:30:27

ปธพ.10 ผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

Advertisement

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดการแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมี นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร , พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร, พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.), ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง หัวหน้าทีมแพทย์อาสาฯ, นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นางชาลอต โทณวณิก นักศึกษา ปธพ.10 ร่วมการแถลงข่าว


นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์,แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม 2567 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำวัดอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยนำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากหลักสูตร ปธพ. ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตามหลักนโยบายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พศ. 2560 โดยมีเป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” นอกจากนี้นับเป็นเกียรติของชาวสมุทรสาคร ที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา จากหลายเหล่า หลากสังกัด มาร่วมกันเป็นจิตอาสาในโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง


ด้านพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวว่า โครงการฯในครั้งนี้จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ โดยนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 ในการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) และ รองคณบดี ฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 10 ซึ่งมีนักศึกษารวม 145 คน ได้มีเจตนาอันเป็นกุศลจัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 400 รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนำแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง หัวหน้าทีมแพทย์อาสา เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 11 คลินิก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ และภาครัฐบาลทุกภาคส่วน ทันตแพทย์ พยาบาล รวมทั้งจิตอาสาเข้าร่วมในโครงการกว่า 200 คน ประกอบไปด้วย คลินิกคัดกรองผู้ป่วย คลินิกตรวจเลือด คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกคัดกรองโรคปอดจากการเอกซเรย์ปอด คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกโสต ศอนาสิก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีน และ คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ โดยมีความพร้อมในการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 400 รูปอย่างเต็มที่

ด้านนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการให้โอกาสผู้ป่วยพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้รับโอกาส ในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งการจัดระบบการลงทะเบียน สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่มารับบริการพร้อมกันเป็นจำนวนมากในวันจัดงาน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อมในการจัดงานและให้ความร่วมมือในการจัดโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

นางชาลอต โทณวณิก ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักศึกษา ปธพ.10 กล่าวว่า สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงานนั้น หน่วยงานของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังมีกิจกรรมจากอีกหลาย


หน่วยงาน ที่ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุน โดยผู้ที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยในวันที่ 28 มกราคม 2567 ทางโครงการฯ พร้อมด้วยภาคีพันธมิตรเครือข่าย พร้อมเปิด “อู่ข้าวอู่น้ำ” ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับบริการ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาอีกด้วย สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่เจ้ าหน้าที่ สสจ. ในพื้นที่