ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ

2024-01-10 09:59:51

ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ

Advertisement

ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ ผุดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต ตั้งเป้า 35 ฝายบนเทือกเขาภูเวียง

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.67 ที่ผ่านมา นายไกรสร กองฉลาด  ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ  " 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต " โดย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)“ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้น พร้อมเริ่ม kick off ดำเนินโครงการจัดทำ “ 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต ” ในวันนี้ โดยมี น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณผาพระนอน หมู่ 7  ต.หนองไผ่  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากภัยธรรมชาติและจากฝีมือของมนุษย์ เช่นการคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า เป็นต้นและในพื้นที่อำเภอชุมแพ ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี มักจะมีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)


อ.ชุมแพจึงได้ดำเนินการทำแนวกันไฟ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะป้องกันไฟที่ไหม้ในฝืนป่าไม่ให้ลุกลามขยายพื้นที่วงกว้างความเสียหาย และเป็นแนวตั้งรับไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ รวมถึงดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต เพื่อที่จะช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูแล้ง ยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำฝายชะลอน้ำบนภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง จำนวน 5 ฝายและช่วยกันเก็บกวาด เป่าใบไม้แห้งเพื่อทำแนวกันไฟใน 22 เส้นทาง ซึ่งทาง อ.ชุมแพ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการสร้างฝายจำนวน 35 ฝาย