ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 40 วัน 1.2 แสนรายมูลหนี้ 7,784 ล้าน

2024-01-09 17:49:51

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 40 วัน 1.2 แสนรายมูลหนี้ 7,784 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท. เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 40 วัน กว่า 1.2 แสนราย  มูลหนี้ 7,784 ล้าน   ไกล่เกลี่ยสำเร็จ  2,004 ราย  มูลหนี้ลดลงร่วม 315 ล้าน 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 40 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,784.627 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 121,256 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 104,524 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 16,732 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 88,379 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,551 ราย เจ้าหนี้ 6,496 ราย มูลหนี้ 690.164 ล้านบาท 2.จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,073 ราย เจ้าหนี้ 4,342 ราย มูลหนี้ 326.926 ล้านบาท 3.จ.สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,669 ราย เจ้าหนี้ 3,429 ราย มูลหนี้ 296.605 ล้านบาท 4.จ.นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,632 ราย เจ้าหนี้ 2,937 ราย มูลหนี้ 344.146 ล้านบาท 5.จ.ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,224 ราย เจ้าหนี้ 2,621 ราย มูลหนี้ 243.418 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 187 ราย เจ้าหนี้ 146 ราย มูลหนี้ 9.428 ล้านบาท 2.จ.ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 252 ราย เจ้าหนี้ 167 ราย มูลหนี้ 17.699 ล้านบาท 3.จ.สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 322 ราย เจ้าหนี้ 226 ราย มูลหนี้ 10.051 ล้านบาท 4. จ.ตราด มีผู้ลงทะเบียน 400 ราย เจ้าหนี้ 287 ราย มูลหนี้ 17.226 ล้านบาท และ5.จ.สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 438 ราย เจ้าหนี้ 286 ราย มูลหนี้ 20.820 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 7,277 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,004 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 565.537 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 250.125 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 315.411 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,907 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 69 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 224.454 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 4.420 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 220.033 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว 32 ราย พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ คือ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่