"ไทยสร้างไทย" ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม 3 ส.ส.

2024-01-09 17:47:10

"ไทยสร้างไทย" ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม 3 ส.ส.

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม 3 ส.ส.โหวตสวนมติฝ่ายค้าน ให้ "อนุดิษฐ์" รักษาการเลขาธิการพรรค 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.67 ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ เหรัญญิกและ ผอ.พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งมี ดร.โภคิน พลกุล เป็นประธาน มีมติใน 3 ประเด็น ในประเด็นแรกกรณี ส.ส. 3 คน ที่โหวตสวนมติพรรคร่วมฝ่ายค้านในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย ได้มีมติส่งให้คณะกรรมการวินัยและจริยธรรม ซึ่งมี ดร.โภคิน เป็นประธาน พิจารณา โดยจะใช้เวลาตรวจสอบภายใน 30 วัน

ดร.ณรงค์ เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม ยังได้พิจารณากรณีที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค โดยที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นให้ส่งชื่อ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค ให้รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย และจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติกรณีพรรคก้าวไกลออกมาระบุให้พรรคไทยสร้างไทยลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กมธ.อว.) เนื่องจาก ส.ส. 3 โหวตสวนมติพรรคฝ่ายค้าน ว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นนี้อย่างรอบด้าน และมีมติว่า พรรคไทยสร้างไทยจะลาออกจากตำแหน่ ประธาน กมธ.อว.ในวันที่ 5 ต.ค.67 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเดิม ว่าพรรคไทยสร้างไทย และพรรคก้าวไกล จะสลับกันทำหน้าที่ในตำแหน่งประธาน กมธ.อว. กันปีเว้นปี