นายกฯเผย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

2024-01-09 17:05:10

นายกฯเผย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

Advertisement

นายกฯเผย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จ่อส่งสภาพิจารณาต่อ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า  ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … เพื่อเสนอที่ประชุมสภา โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการทำตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้ โดยในวันที่ 11-12 ม.ค. นี้ ตนจะเดินทางไป จ.เชียงใหม่ เพื่อไปดูเรื่องนี้ รัฐบาลยืนยันว่าจะทำทุกมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเร่งสร้างอากาศสะอาด สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประชาชน