ไฟเขียวแก้ระเบียบผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวใช้น้ำ-ไฟอัตราปกติ

2024-01-09 17:01:01

ไฟเขียวแก้ระเบียบผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวใช้น้ำ-ไฟอัตราปกติ

Advertisement

นายกฯเผยข่าวดี ครม.เห็นชอบแก้ระเบียบผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวใช้น้ำประปา ไฟฟ้า เช่นเดียวกับผู้มีทะเบียนบ้านในอัตราปกติ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 67  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภคของประชาชนที่ยังไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาให้ผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้ใช้ชั่วคราว ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ทะเบียนบ้านปกติในอัตราปกติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีปัญหาก็ให้พิสูจน์สิทธิกันไปก่อน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 เม.ย. 2546 โดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนตามสิทธิมนุษยชน.