ทีมวิจัยฮ่องกงค้นพบกลไกก่อโรค "กล้ามเนื้ออ่อนแรง" ตัวใหม่

2024-01-09 15:20:10

ทีมวิจัยฮ่องกงค้นพบกลไกก่อโรค "กล้ามเนื้ออ่อนแรง" ตัวใหม่

Advertisement

ฮ่องกง, 9 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (8 ม.ค.) มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) ประกาศว่าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ค้นพบกลไกระดับโมเลกุลอันนำสู่การกำเนิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเอแอลเอส (ALS)

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงระบุว่าเอแอลเอสเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทในผู้ใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมองและไขสันหลัง ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง สูญเสียการประสานงาน และระบบหายใจล้มเหลวในที่สุด โดยปัจจุบันยังคงไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด

ทีมวิจัยนำโดยเอ็ดวิน เฉิน โหว-ยิน (Edwin Chan Ho-yin) อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ได้ศึกษากลไกพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการถอดรหัสหน่วยพันธุกรรมในโรคเอแอลเอส เพื่อระบุตัวเป้าหมายในการรักษาโรคดังกล่าว

ทีมวิจัยชี้ว่าการทำงานของปัจจัยการถอดรหัสหน่วยพันธุกรรมวายวาย1 (YY1) ในเซลล์ประสาทสั่งการเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของผู้ป่วยโรคเอแอลเอสถูกรบกวน ซึ่งชักนำสู่การเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทในท้ายที่สุด โดยการค้นพบนี้อาจมอบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการกำเนิดโรคเอแอลเอส

เฉินกล่าวว่าการอธิบายกลไกการกำเนิดโรคจะช่วยให้คณะนักวิจัยเข้าใจการกำเนิดโรคเอแอลเอสได้ดียิ่งขึ้น และจะนำทางสู่การพัฒนายาตัวใหม่อันอาจใช้ต่อต้านภาวะการเสื่อมสภาพของระบบประสาทอย่างมีนัยสำคัญด้วย

อนึ่ง มีการเผยแพร่ผลวิจัยนี้ผ่านวารสารเนเจอร์ คอมมิวนิเคชันส์ (Nature Communications)