ไหดินเผาเขียนสีคู่แฝด อายุ 5,000 ปี ภูมิปัญญาการออกแบบของชาวจีนโบราณ

2024-01-09 11:30:19

ไหดินเผาเขียนสีคู่แฝด อายุ 5,000 ปี ภูมิปัญญาการออกแบบของชาวจีนโบราณ

Advertisement

เจิ้งโจว, 8 ม.ค. (ซินหัว) — ไหดินเผาเขียนสีคู่แฝด ซึ่งมีความเก่าแก่กว่า 5,000 ปี จัดเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมระดับสูงสุดของชาติจีน ที่จัดเก็บอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เหอหนานทางตอนกลางของจีน

โบราณวัตถุชิ้นนี้ถูกขุดพบที่ซากหมู่บ้านต้าเหอเมื่อปี 1972 ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นภาชนะเก็บน้ำดื่มในยุควัฒนธรรมหย่างเสา

อนึ่ง วัฒนธรรมหย่างเสา ซึ่งมีความเก่าแก่ 5,000-7,000 ปี ถือเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ที่มีต้นกำเนิดบริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลือง

เดิมทีไหดินเผาเขียนสีคู่แฝดนี้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตอนถูกขุดพบ และทีมช่างเทคนิคได้ดำเนินการบูรณะฟื้นฟูจนมีสภาพดังเดิมที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โบราณวัตถุชิ้นนี้มีความสูง 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยไหรูปทรงผลมะกอกที่มีลักษณะก้นแบน ตัวกว้าง และปากแคบ จำนวน 2 ใบ ทำขึ้นมาจากดินเผาสีแดงและเขียนลายเส้นสีดำ

ส่วนตรงกลางนั้นมีรูกลมเชื่อมตัวไหทั้งสอง การออกแบบเช่นนี้ทำให้ยากจะดื่มน้ำเพียงคนเดียว ทำให้ต้องมีคนสองคนเทหรือดื่มน้ำพร้อมกัน

คณะนักโบราณคดีเชื่อว่าไหคู่แฝดนี้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ มิตรภาพ และการเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงถูกใช้ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของงานสำคัญ เช่น พิธีผูกมิตรระหว่างชนเผ่า หรือพิธีแต่งงาน