"ราเมศ" ชี้ ส.ว. เปิดอภิปรายรัฐบาลเรื่องดีช่วยกันตรวจสอบ

2024-01-08 21:40:41

"ราเมศ" ชี้ ส.ว. เปิดอภิปรายรัฐบาลเรื่องดีช่วยกันตรวจสอบ

Advertisement

"ราเมศ" ชี้ ส.ว. เปิดอภิปรายรัฐบาลเรื่องดีช่วยกันตรวจสอบ  ระบุกรณี "ทักษิณ" ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อเป็นหลักความถูกผิดของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.67 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง กรณีที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางส่วน อยากเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 153 แบบไม่ลงมติ ว่าโดยหลักการ รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดใน มาตรา 153 ที่กำหนดให้ สว. จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน ส.ว. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่ไม่มีการลงมติ  ถือว่าเป็นสิทธิของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถดำเนินการได้ อย่าไปคิดว่าส.ว. มีเจตนาไม่ดีต่อรัฐบาล หากมีการอภิปรายที่เล็งเห็นถึงการตรวจสอบอย่างแท้จริง เพื่อให้รัฐบาลได้มาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแถลงข้อเท็จจริง ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดนี่คือกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีส.ว. บางคนบอกว่าในเรื่องนายทักษิณ ชินวัตร ไม่ควรมีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายให้เลิกทะเลาะกันเรื่อง สีแดง สีเหลือง นปช. กปปส. แล้วเพราะเขาไปรวมเป็นรัฐบาลกันหมดแล้ว ตนคิดว่าท่านวุฒิสมาชิกกำลังเข้าใจผิดในหลักการของบ้านเมือง เรื่องทักษิณ ชินวัตร เป็นเรื่องหลักการความถูกผิดของบ้านเมือง เป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อ ไม่ใช่เรื่องทะเลาะส่วนตัว เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ของบ้านเมือง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้บ้านเมืองในวันข้างหน้าจะอยู่กันอย่างไร นักการเมืองควรเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมือง เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นต่อไปบ้านเมืองจะเหลืออะไร