ซินหัวเผย "ภาพแห่งปี 2023 : ภาพถ่ายทางอากาศ"

2024-01-08 10:30:30

ซินหัวเผย "ภาพแห่งปี 2023 : ภาพถ่ายทางอากาศ"

Advertisement

ปักกิ่ง, 7 ม.ค. (ซินหัว) — ชวนชมประมวล “ภาพแห่งปี 2023 : ภาพถ่ายทางอากาศ” ของสำนักข่าวซินหัว ซึ่งรวบรวมทิวทัศน์สิ่งปลูกสร้าง ธรรมชาติ และวิถีชีวิตยามมองจากมุมสูง


(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟหัวกระสุนที่ฐานซ่อมบำรุงในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 6 ม.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : ทางด่วนข้ามทะเลทราย ซึ่งเชื่อมภูมิภาคอาเล่อไท่และนครอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 16 ม.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : น้ำแข็งในแม่น้ำเหลือง ช่วงไหลผ่านเมืองจี่หนาน มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 27 ม.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : ลำธารสายเล็กสายน้อยที่จับตัวเป็นน้ำแข็งในพื้นที่ชุ่มน้ำของปากแม่น้ำเหลียวเหอ เมืองผานจิ่น มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 1 ก.พ. 2023)
(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ก่อสร้างของบ่อกั๋วเล่อ 3ซี ในแอ่งทาริม เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 9 ก.พ. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยือนเขาวงกตน้ำแข็งที่จุดชมวิวในนครฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 12 ก.พ. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : รถดันดินทำงานก่อสร้างฟาร์มเพาะปลูกมาตรฐานสูงในอำเภอผู่เฉิง มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 2 มี.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานเก็บใบชาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไร่ชาในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 13 มี.ค. 2023)
(แฟ้มภาพซินหัว : สนามบาสเกตบอลที่หมู่บ้านไถพาน อำเภอไถเจียง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 26 มี.ค. 2023)

(แฟ้มภาพซินหัว : เครื่องจักรการเกษตรกลางแปลงเพาะปลูกฝ้ายในอำเภออวี้หลี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 29 มี.ค. 2023)