มท.เผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 38 วัน 119,686 ราย มูลหนี้ 7,775 ล้าน

2024-01-07 21:25:45

มท.เผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 38 วัน 119,686 ราย มูลหนี้ 7,775 ล้าน

Advertisement

มท.เผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 38 วัน 119,686 ราย มูลหนี้ 7,775 ล้าน  ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1,713 ราย มูลหนี้ลดลงร่วม 288 ล้าน 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 38 และสัปดาห์ที่ 6 ของการรับลงทะเบียน โดยภาพรวมการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนยังคงแสดงเจตจำนงลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐได้อำนวยความสะดวกในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย รวมถึงประสานงานสถาบันการเงินของรัฐให้ความช่วยเหลือ สำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.) กรมการปกครอง (ปค.) ได้รายงานผลการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยเมื่อเวลา 15.30 น. ของวันนี้ มีมูลหนี้รวม 7,775.122 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 119,686 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 103,374 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 16,312 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 88,281 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,464 ราย เจ้าหนี้ 6,483 ราย มูลหนี้ 689.373 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,026 ราย เจ้าหนี้ 4,338 ราย มูลหนี้ 326.494 ล้านบาท 3. สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,627 ราย เจ้าหนี้ 3,426 ราย มูลหนี้ 296.570 ล้านบาท 4. นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,569 ราย เจ้าหนี้ 2,935 ราย มูลหนี้ 344.008 ล้านบาท 5. ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,192 ราย เจ้าหนี้ 2,616 ราย มูลหนี้ 242.098 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 183 ราย เจ้าหนี้ 145 ราย มูลหนี้ 9.338 ล้านบาท 2. ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 249 ราย เจ้าหนี้ 167 ราย มูลหนี้ 17.696 ล้านบาท 3. สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 318 ราย เจ้าหนี้ 226 ราย มูลหนี้ 10.051 ล้านบาท 4. ตราด มีผู้ลงทะเบียน 398 ราย เจ้าหนี้ 287 ราย มูลหนี้ 17.226 ล้านบาท และ 5. สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 431 ราย เจ้าหนี้ 286 ราย มูลหนี้ 20.820 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 6,710 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,713 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 507.277 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 218.417 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 288.860 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,684 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 50 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 207.5 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 3.431 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 204.069 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว 32 ราย โดยจังหวัดที่ดำเนินคดีสูงที่สุด คือ จ.ระนอง 6 ราย กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และรับลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่