"วิว เยาวภา" นั่งนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก

2024-01-06 21:48:12

"วิว เยาวภา" นั่งนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก

Advertisement

"วิว เยาวภา"  อดีตนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก 2004 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก


เมื่อวันที่ 6  ม.ค.67 ที่โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม.  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Sport Administration   "บทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา" โดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย (Thailand Olympic Academy) อนุกรรมการฝ่ายนักกีฬา (NOCT Athlete Committee) สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย (National Olympian Association of Thailand) ระหว่างวันที่ 5-6 ม.ค.67 ในวันนี้ มีการเลือกตั้งนายกสมาคม  เลขาธิการ และเหรัญญิกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในการในการขับเคลื่อนของสมาคม ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาโอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบัน  รวมทั้งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ จัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาที่เป็นต้นแบบ เป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ของเยาวชนและคนในประเทศ ซึ่งเหล่านักกีฬามีบทบาทสำคัญในการยกระดับของการกีฬาและนันทนาการในชุมชนต่างๆ เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ


ผลการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ "วิว เยาวภา บุรพลชัย" นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 ที่กรุงเอเธนส์ โฆษกพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก "ธันยพร พฤกษากรม" นักกีฬายิงปืนยาว ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคม และ  ร.อ.ชนาธิป ซ้อนขำ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2012 ลอนดอน ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิกสมาคม