"ธนกร"ติงฝ่ายค้านอภิปราบงบตัดแปะข้อมูล

2024-01-06 11:39:58

 "ธนกร"ติงฝ่ายค้านอภิปราบงบตัดแปะข้อมูล

Advertisement

"ธนกร"ขอบคุณทุกฝ่ายผ่านร่าง พ.ร.บ.งบปี 67วาระแรก ติงฝ่ายค้านอภิปรายหลายเรื่องไม่ตรงประเด็นตัดแปะข้อมูล  

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.67 นายธนกร วังบุญคงชนะ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองที่ลงมติผ่านวาระแรกร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ด้วย 311 ต่อ 177 เสียง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนต่อไปในชั้นกรรมาธิการวาระ 2และ3 เพื่อขับเคลื่อนการใช้งบประมาณของรัฐบาล และทุกหน่วยงานทุกกระทรวงได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐที่ต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว

เมื่อถามว่า ประเมินการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการอภิปรายงบปี 67 ครั้งนี้อย่างไร นายธนกร กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายงบประมาณ หลายเรื่องยังไม่ตรงประเด็นบางส่วนก็นำมาปะติดปะต่อดึงข้อมูลมาแค่บางส่วนไม่ครบถ้วนโจมตีพาดพิง บางคนใช้คำพูดการด้อยค่าอย่างไม่สร้างสรรค์ ซึ่งถือว่ายังเป็นการสร้างวาทกรรม มุ่งเล่นแต่เกมการเมือง หลายส่วนในการอภิปรายของฝ่ายค้านก็ถือว่าได้รับคำชม ว่าทำได้ดี จึงขอฝากให้ฝ่ายค้าน ร่วมกันทำงานสภาสร้างสรรค์ ด้วยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรผลิตวาทกรรมมาด้อยค่ากัน ให้การทำงานสภาเป็นไปในเชิงพัฒนามากกว่าเล่นเกมการเมือง