"ดร.เอ้"เผย ปชช.หนุนจัดตั้ง "องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ" กว่า 6,000 รายชื่อ

2024-01-06 11:15:50

"ดร.เอ้"เผย ปชช.หนุนจัดตั้ง  "องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ"  กว่า 6,000 รายชื่อ

Advertisement

"ดร.เอ้"เผย ปชช.ลงชื่อหนุนจัดตั้ง  "องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ"  กว่า 6,000 รายชื่อ  ตั้งเป้า 1 หมื่นรายชื่อเสนอกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.67 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า การจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนรู้สึกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยขณะนี้ มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วมากกว่า 6,000 รายชื่อ ซึ่งคาดว่าจะครบ 10,000 รายชื่อในเร็ว ๆ นี้
 คน กทม.เสี่ยงได้ทุกวัน ทั้งสะพานถล่ม เครนล้ม คานร่วง รางหลุด ล้อร่วง และล่าสุดเมื่อวานนี้ (5 ม.ค.67) ได้เกิดเหตุสาธารณะอีกครั้งโดยถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า ก่อนออกถนนพระราม 2 เกิดการยุบตัวลงและพบร้อยแตกร้าวเป็นบริเวณกว้าง ถึงเวลาแล้วที่เราจึงต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัย มาร่วมลงชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอกฎหมาย จัดตั้ง "องค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ" ที่ suchatvee.com เพื่อเป็นตัวแทนปกป้องสิทธิ์ของคนไทยทุกคน แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะสิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย คือ สิทธิพื้นฐานของมนุษย์

“ผมขอเป็นผู้นำเรียกร้องให้ทุกคนลุกขึ้นมาใช้สิทธิเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง สิทธิของการอยู่อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องหวาดระแวง กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ถนนยุบ สะพานถล่ม เครนล้ม และอีกมาก โดยการจัดตั้ง “องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” เพราะความสูญเสียนั้นไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ ร่วมช่วยกันลงชื่อเพื่อให้เรามีองค์กรที่สามารถหาความจริงได้กันครับ” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

สำหรับ ”องค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” จะเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระดับสาธารณะ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะ มีความเป็นกลาง นำทางด้วยหลักการทางวิชาการ อย่างเคร่งครัด โดยมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้ 1.ตรวจสอบ และนำเสนอข้อเท็จจริง ด้วยหลักวิชาการ อย่างเป็นกลาง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ 2.ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ อบรม ให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยสาธารณะ แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3.แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของประชาชน 4.สอดส่อง เร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ 5.เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในความปลอดภัยสาธารณะ และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยระดับสาธารณะตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย และ6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กร