โฆษก ศธ. โต้ "วิโรจน์"ใช้ความจริงครึ่งเดียวอภิปรายงบปี 67

2024-01-06 00:30:43

โฆษก ศธ. โต้ "วิโรจน์"ใช้ความจริงครึ่งเดียวอภิปรายงบปี 67

Advertisement

โฆษก ศธ. โต้ "วิโรจน์"ใช้ความจริงครึ่งเดียวอภิปรายงบปี 67 ยันจัดสรรงบอาชีวะตามศักยภาพจังหวัด ไม่เกี่ยวจำนวน ส.ส.ภท.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 67 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงศึกษา (ศธ. ) ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อตอบโต้การอภิปรายร่างพ.ร.บงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานอาชีวะสถานศึกษา ที่นายวิโรจน์ กล่าวหาว่า มี 7 ใน 8 สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด เป็นสถานอาชีวะศึกษาที่มี ส.ส. พรรคภูมิใจไทยว่า ตรงนี้สะท้อนความไม่เข้าใจในการจัดทำงบประมาณในภาพรวม เพราะกระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอนการของบประมาณที่แตกต่าง โดยแต่ละสถานศึกษา จะต้องเสนองบประมาณผ่านคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ขึ้นมาก่อน และการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ ก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น พร้อมยกตัวอย่างบางพื้นที่ เช่น ในจ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากจะมี ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ก็มีสส.พรรคก้าวไกล ด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา มีสถานอาชีวะศึกษาที่เข้มแข็งมาก มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ มีการลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทยานยนต์ชั้นนำ หรือ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีที่เข้มแข็งมาก สามารถสอนนักศึกษาไปเป็นแอร์โฮสเตท หรือช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และสถานอาชีวะศึกษาที่ได้รับงบประมาณมาก ก็เป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมากทั้งสิ้น เช่น จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกนายวิโรจน์อภิปรายพาดพิง ก็มีประชาการกว่า 1,500,000 คน และโรงเรียนอาชีวะศึกษา ก็มีจำนวนตามสัดส่วนประชากรของจังหวัด

นายสิริพงศ์ ชี้แจงถึงกรณีที่นายวิโรจน์อภิปรายถึงผลคะแนน PISA ของนักเรียนไทยว่า การอภิปรายของนายวิโรจน์นั้น ก็ได้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะคะแนนค่าเฉลี่ยที่นายวิโรจน์นำมาเทียบนั้น ได้นำคะแนนในกลุ่มโรงเรียนสาธิต มีคะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ ซึ่งก็เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะนายวิโรจน์ พยายามกล่าวอ้างว่า กลุ่มโรงเรียนสาธิตจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่า ทั้งที่ ในความเป็นจริงโรงเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ หรือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก็สามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสิงคโปร์เช่นเดียวกัน

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายวิโรจน์พยายามด้อยค่าการศึกษาไทยด้วยการระบุว่า หลักสูตรล้าสมัย ก็เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะหลักสูตรแกนกลางนั้น ก็ล้วนเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการเรียน แต่การล้าสมัย หรือไม่ล้าสมัย ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอน ของแต่ละสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดกว้างให้แต่ละสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ส่วนที่พาดพิงถึงโรงเรียน สถานศึกษาขนาดเล็ก พร้อมกล่าวหาว่า เป็นภาระทางงบประมาณมีปัญหา จึงขอให้นายวิโรจน์ชี้แจงให้ชัดเจนว่า นายวิโรจน์ มีแนวคิดจะยุบสถานศึกษาขาดเล็กหรือไม่ แต่กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เข้าใจดีกว่า แม้การยุบโรงเรียนขนาดเล็กจะช่วยลดภาระได้ แต่จะกระทบต่อชุมชนจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงพยายามเพิ่มโรงเรียนคุณภาพ ในระดับตำบล และอำเภอ เพื่อเปิดทางเลือก และเตรียมสถานศึกษาให้กับเยาวชนที่สมัครใจย้ายก่อน ดีกว่าการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก และทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ทราบว่า จะต้องไปศึกษาต่อที่สถาบันใด

ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ อภิปรายโจมตีงบประมาณดำเนินงานและรายจ่ายอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และยังนำไปเปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขนั้น นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่า บริบททั้ง 2 กระทรวงมีความแตกต่างกัน จึงสะท้อนว่า ข้อมูลการอภิปรายยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงมากและขอวิงวอนให้นายวิโรจน์ นำข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนมาประกอบการทำหน้าที่พิจารณางบประมาณด้วย ส่วนที่กล่าวหากระทรวงศึกษาธิการในยุคพล.ต.อ.เพิ่มพูน แต่การศึกษากลับถดถอยว่า เรื่องดังกล่าว ไม่ได้สำคัญว่า รมว.ศึกษาธิการจะชื่ออะไร แต่สิ่งสำคัญที่สามารถเห็นได้จากนโยบายทางการศึกษาของพล.ต.อ.เพิ่มพูน คือ รู้ปัญหาจริง และมีแนวคิดแก้ปัญหาการศึกษาอย่างยั่งยืนมากกว่า