รัฐบาลโต้ข่าวลือกองทุนประกันสังคมเก็บ 875 บาท

2024-01-05 13:11:23

รัฐบาลโต้ข่าวลือกองทุนประกันสังคมเก็บ 875 บาท

Advertisement

รองโฆษกรัฐบาลยัน "ประกันสังคม"เก็บเงินสมทบกองทุนไม่เกินเดือนละ 750 บาท ไม่ปรับเป็น 875 บาทตามข่าวลือ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 67  นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีปรากฏข่าวว่าสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากเดือนละ 750 บาท เป็น 875 บาท และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.67 นั้น สปส.ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ปัจจุบัน สปส.ยังจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 จากฐานคำนวณค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะเป็นเงินไม่เกินเดือนละ 750 บาท และไม่มีการปรับเพิ่มเป็น 875 บาทตามที่กล่าวอ้าง จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข่าวนี้ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ขณะเดียวกัน ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจาก สปส.ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วนของ สปส. 1506