ถกงบวันที่ 3 เริ่มแล้ว คาดลงมติ 3 ทุ่ม

2024-01-05 11:02:58

ถกงบวันที่ 3 เริ่มแล้ว คาดลงมติ 3  ทุ่ม

Advertisement

 ถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 วันที่ 3 เริ่มแล้ว คาดลงมติวาระแรก  3  ทุ่ม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ม.ค.67 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท วาระแรก ต่อเนื่องเป็นวันที่3 โดยบรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียง ส.ส.ที่ได้คิวอภิปรายในช่วงเช้า เข้ามาภายในห้องประชุมเพื่ออภิปรายตามลำดับเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเวลาที่สภาฯ ใช้อภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบประทาณปี 67 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ใช้เวลารวมไป แล้วทั้งสิ้น 30 ชม.24 นาที แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี ใช้เวลาไป รวม 5  ชม.11 นาที ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ใช้เวลารวม 10 ชม. 45 นาที และคงเหลือเวลาที่อภิปรายได้ 4 ชม. 3 นาที ขณะที่ ส.ส. ฝ่ายค้าน ใช้เวลารวม 13  ชม.46 นาที คงเหลือเวลาที่อภิปราย 6 ชม.13 นาที

ขณะที่เวลาของประธานในที่ประชุมใช้เวลาไปรวม 41 นาที คงเหลือเวลา 2  ชม. 18 นาที ทำให้การอภิปรายในวันสุดท้ายก่อนจะลงมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี67 เหลือเวลาอีก 12 ชม. 35 นาที

ทั้งนี้คาดว่าจะยุติการอภิปรายได้ก่อนเวลา 21.00 น. จากนั้นจะเป็นการลงมติและตั้งคณะกรรมาธิการวิวามัญจำนวน 72 คน เพื่อพิจารณาในวาระ 2 ต่อไป