เปิดชื่อ 6 กมธ.งบประมาณสัดส่วน รทสช.

2024-01-05 01:50:43

เปิดชื่อ 6 กมธ.งบประมาณสัดส่วน รทสช.

Advertisement


เปิดชื่อ 6 กมธ.งบประมาณสัดส่วน รทสช. "อัครเดช" เผยพรรคเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ใช้ความรู้ความสามารถ มุมมองมาใช้ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.67  ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรครวมไทยสร้างชาติได้พิจารณาส่งบุคคลเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรค นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.อุตรดิถต์ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา เขต 2 และ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ กรรมาธิการฯทั้ง 6 คนในสัดส่วนของพรรคได้เลือกบุคคลทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ผสมผสานกันไป โดยเฉพาะ ส.ส.ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เลือกเข้าไปทำหน้าที่ในครั้งนี้มีอยู่หลายคน ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และนำมุมมองของคนรุ่นใหม่มาใช้ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ โดยก่อนจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณ ทางพรรคจะมีการติวให้ความรู้กับ ส.ส. ใหม่ โดยนำผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มาให้ข้อมูล ทั้งจาก ส.ส.รุ่นใหญ่รวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อให้กรรมาธิการฯในสัดส่วนของพรรคเข้าไปกลั่นกรองทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

“ผมเชื่อมั่นว่า นายเอกนัฏ ในฐานะเลขาธิการพรรคจะนำทีมกรรมาธิการฯในสัดส่วนของพรรคเข้าพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด โดยจะเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้”นายอัครเดช กล่าว

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวย้ำว่า จะเห็นได้ว่าพรรคได้ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ แม้จะเป็น ส.ส.สมัยแรกไม่มีเคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ก็ได้รับเลือกให้นั่งกรรมาธิการงบประมาณ ส.ส. เหล่านี้มีมุมมองแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งพรรคเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ  นำความคิดของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่มาผสมผสานทำงานร่วมกัน พรรครวมไทยสร้างชาติเราให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ไม่แบ่งแยกว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรค