แห่เสี่ยงโชคเลขอายุวัฒนมงคล 83 ปี "หลวงพ่อพูน"

2024-01-04 17:21:10

แห่เสี่ยงโชคเลขอายุวัฒนมงคล 83 ปี "หลวงพ่อพูน"

Advertisement

แห่เสี่ยงโชคเลขเด็ดอายุวัฒนมงคล 83 ปี "หลวงพ่อพูน"  เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.67 พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมุทิตาจิตงานอายุวัฒนมงคล 83 ปี 54 พรรษา พระครูธรรมานุจารี (หลวงพ่อพูน ธัมมปฏิทินโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า มี นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเถระพร้อมคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ ร่วมมุทิตาจิตและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 100 รูป ภายในศาลาการเปรียญ (หอฉัน) วัดเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  พร้อมกันนี้มีศิษยานุศิยษ์ต่างนำเลขเด็ดอายุครบรอบของเจ้าอาวาสวัดเขาเต่าไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่งวดนี้ตาม ๆกัน


พระครูธรรมานุจารี มีนามเดิมว่า พูน ช่างเพียร เกิดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2483 ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 บ้านหนองตลาด ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นบุตรคนที่ 2 ของ นายวอน - นางหิต ช่างเพียร มีพี่น้อง 14 คน อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2512 ขณะมีอายุครบ 29 ปี ณ พัทธสีมาวัดธรรมิการามวรวิหาร โดยมีพระเทพสุทธิโมลี (หลวงพ่อปิ่น ปิณินฺทริโย) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชปิยมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยโสพิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา ธมฺมปฏิทินฺโน ปี 2542 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส บ้านหนองคาง ต.ศาลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ขณะจำพรรษาที่นี่ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดในทุกด้าน ทำให้วัดหนองคางมีความเจริญขึ้นมาก ปี 2548 โดยพระบรมราชานุญาต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2548 มหาเถรสมาคมมีมติให้เลื่อนเป็นพระครูธรรมานุจารี (ทองพูน ธมฺมปฏิทินฺโน) ตำแหน่งพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นชั้นพิเศษ


ต่อมาวันที่ 1 ก.ค.2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า ซึ่งขณะนั้นทางวัดกำลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมลง และมีการขัดแย้งกันในกลุ่มชาวบ้านที่มีความเห็นไม่ตรงกันในแนวทางการพัฒนาวัด ท่านได้เข้ามาพัฒนาวัดเขาเต่านำพาชาวบ้านเขาเต่าให้เกิดความรักสามัคคีกัน ท่านได้สร้างศาลาทรงไทยขึ้นใหม่เพื่อเป็นศาลาประกอบศาสนกิจแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม พัฒนาอ่างเก็บน้ำและศาลากลางน้ำภายในวัด สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ สร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำศพให้ นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างอาคารครูสมาธิที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 18 ภายในวัดเขาเต่า เพื่อสอนหลักสูตรครูสมาธิ และหลักสูตรการทำสมาธิอื่นๆ ตามแนวของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ต่อมาปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวหิน ฝ่ายธรรมยุต ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ พระครูธรรมานุจารีได้ทำหน้าที่พระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักแห่งพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นำพาพระภิกษุสงฆ์ในปกครองยึดมั่นในศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยดีตลอดมา