นายกฯคิกออฟ "30 บาทรักษาทุกที่" ร้อยเอ็ด 7 ม.ค.

2024-01-04 15:25:25

นายกฯคิกออฟ "30 บาทรักษาทุกที่" ร้อยเอ็ด 7 ม.ค.

Advertisement

 ​โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ เตรียมเป็นประธานกิจกรรม Kick off "30 บาทรักษาทุกที่" จ.ร้อยเอ็ด 7 ม.ค. 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.67  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.ร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค.67 เพื่อเป็นประธานกิจกรรม Kick off "30 บาทรักษาทุกที่"โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะตรวจราชการ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลาประมาณ 16.00 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น ในเวลาประมาณ 17.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรม Kick off "30 บาทรักษาทุกที่" ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 20.15 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

"วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค.67 จะเป็นวันเริ่มต้น หรือ Kick off 30 บาทรักษาทุกที่  อย่างเป็นทางการ ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ดเป็นจุดเปิดนอกสถานที่ และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก 3 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรีและนราธิวาส โดยกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจมีความพร้อม 100% ที่จะเปิดตัวให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการในทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง 4 ภูมิภาค ที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้พี่น้องประชาชน ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ คือปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว