ทิวทัศน์ "อินส์บรุค" เมืองออสเตรียในอ้อมกอดภูเขาหิมะ

2024-01-04 14:00:17

ทิวทัศน์ "อินส์บรุค" เมืองออสเตรียในอ้อมกอดภูเขาหิมะ

Advertisement

อินส์บรุค, 4 ม.ค. (ซินหัว) — ทิวทัศน์จากหลายพื้นที่ในเมืองอินส์บรุคของออสเตรีย ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสูงตระหง่าน และรายล้อมด้วยฉากธรรมชาติสวยงามและสถาปัตยกรรมโดดเด่น


(บันทึกภาพวันที่ 2-3 ม.ค. 2024)