รมว.ท่องเที่ยวปัดได้งบเพิ่ม 230 เปอร์เซ็นต์

2024-01-04 10:13:24

รมว.ท่องเที่ยวปัดได้งบเพิ่ม 230  เปอร์เซ็นต์

Advertisement

รมว.ท่องเที่ยวปัดได้งบเพิ่ม 230 % แจงเงินอุดหนุนถ่ายหนัง ตปท. ในประเทศไทยหวังดึงดูดผู้สร้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อเวลา 23.40น. วันที่ 3 ม.ค. 67  ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท วาระแรก

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงหลังถูกอภิปรายพาดพิงงบประมาณในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยยืนยันว่า กระทรวงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมยกระดับกิจกรรมระดับท้องถิ่น ให้เป็นงานระดับนานาชาติ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับเงินอุดหนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทยจะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยและเป็นการเสนอมาตรการแรงจูงใจเพื่อที่จะดึงดูดผู้สร้างเพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงมีภาระต้องจ่ายเงินคืนผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศกว่า 500 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ที่อยู่ในสัดส่วนของงบกลาง มาอุดหนุน

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่างบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มสูงถึงร้อยละ 230 นั้น น.ส. สุดาวรรณ กล่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพิ่มเพียง ร้อยละ 5.59 หรือ กว่า 200 ล้านบาทเท่านั้น

จากนั้น นายปดิพัทธ์ ประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลา เวลา 0.38 น. และนัดประชุมต่อในวันที่ 4 ม.ค. เวลา 09.00น. รวมเวลาอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันแรก 15 ชม.