"ชาดา-ไชยชนก"ถกเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ดันแอปเพื่อผู้พิการ

2024-01-04 02:00:04

 "ชาดา-ไชยชนก"ถกเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ดันแอปเพื่อผู้พิการ

Advertisement

 "ชาดา-ไชยชนก"ถกเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ  พร้อมดันแอปพลิเคชันเพื่อผู้พิการ  

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่รัฐสภา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ จาก นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ซึ่งถือเป็นรับฟังเสียงของผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มผู้พิการโดยตรง มาต่อยอดการขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ อย่างตรงความต้องการ ทั้งนี้ทางคณะได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น NiNa 1479 ชุมชนออนไลน์เพื่อนคนพิการและครอบครัว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์โดยตรง เพราะที่ผ่านมา แม้เราจะมีกฎหมายที่เอื้อกับสวัสดิการผู้พิการ แต่ในการปฏิบัติ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการพื้นฐาน จึงอยากผลักดันให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ผ่านกลไก ที่พรรคภูมิใจไทย กำกับดูแล ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


นายชาดา กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะต้องสามารถเข้าถึงผู้พิการได้จริง และคำนึงถึงศักยภาพของผู้พิการทุกกลุ่ม ที่จะใช้งาน รวมถึงเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ทางมหาดไทย กำกับดูแล ซึ่งตนจะได้เสนอผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อย่างเช่น ปรับข้าม ทางม้าลาย ที่ต้องเอื้อให้กับผู้พิการ

ด้าน นายไชยชนก กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย เราให้ความสำคัญกับผู้พิการ พร้อมที่จะอุดช่องว่างเชิงนโยบาย ให้ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสวัสดิการผู้พิการที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเที่ยงธรรม