สายรุ้งพาดผ่าน "น้ำตกหูโข่ว" แข็งค้างยามเหมันต์

2024-01-03 10:15:42

สายรุ้งพาดผ่าน "น้ำตกหูโข่ว" แข็งค้างยามเหมันต์

Advertisement

จี๋เซี่ยน, 2 ม.ค. (ซินหัว) — ชวนยลฉากธรรมชาติอันงดงามยามสายรุ้งพาดผ่าน “น้ำตกหูโข่ว” กลางแม่น้ำเหลือง ซึ่งบางส่วนจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งค้าง บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอจี๋เซี่ยน มณฑลซานซีทางตอนเหนือ และอำเภออี๋ชวน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
(บันทึกภาพวันที่ 2 ม.ค. 2024)