"กัณวีร์"ฉะงบไม่ตรงปกเหมือนตัดแปะ

2024-01-03 10:11:07

"กัณวีร์"ฉะงบไม่ตรงปกเหมือนตัดแปะ

Advertisement

"กัณวีร์"ฉะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ไม่ตรงปก เหมือนตัดแปะ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.66  ที่รัฐสภา นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม กล่าวถึงการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 วาระแรก ว่า การอภิปรายงบประมาณในครั้งแรกของตนเอง ไม่รู้สึกหนักใจแต่ที่หนักใจคือร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯที่ทางรัฐบาลได้เสนอมา เพราะเห็นว่ามีปัญหา 3 ส่วนคือ ร่างดังกล่าวไม่แตกต่างจากปีที่แล้วเหมือนเป็นการตัดแปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะ ประชาชนมีความคาดหวังกับรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทำงานแบบเดิมๆ แต่เท่าที่เห็นมีแผนงานเดิมๆเก่าๆ มาเรื่อยเรื่อยๆ ซึ่งประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมา 9 ปี แต่ยังคงเห็นงบแบบเดิม เช่น งบฝากเลี้ยง และยังฝากเลี้ยงต่อมาเรื่อยๆ ดังนั้นแบบนี้ประชาชนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

นายกัณวีร์ กล่างต่อว่า ตอนนี้นโยบายในปัจจุบันก็ไม่ตรงปก งบประมาณก็ไม่ตรงปกอีก และกระทรวงต่างๆก็ไม่ตอบโจทย์ในภารกิจหลัก สำหรับตนจะมีการอภิปรายในวันที่ 4 ม.ค. ในประเด็นเรื่องความมั่นคงที่ไม่ใช่ความมั่นคงกระแสหลัก เรื่องชายแดนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความมั่นคงของมนุษย์ โดยตนเองจะเตรียมความพร้อมในเรื่องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ

นายกัณวีร์ กล่าวว่า การอภิปรายวันนี้จะเป็นการอภิปรายในภาพรวม เกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องและสภาพแวดล้อมของประชาชน และพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องความมั่นคงความเหลื่อมล้ำ ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ โดยฝ่ายค้านมีการแบ่งหน้าที่และเวลา ดังนี้ พรรคก้าวไกลจะได้เวลา 380 นาที พรรคประชาธิปัตย์ 200 นาที พรรคไทยสร้างไทย 60 นาที พรรคเป็นธรรม 20 นาที และพรรคเล็กอีก 3 พรรคจะได้พรรคละ10 นาที

“ผมอยากเห็นการทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์มากที่สุดเพราะใช้เงินภาษีจากประชาชน ซึ่งมองว่า 3 เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลเข้ามาทำงาน ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นซึ่งเป็นการสะท้อนจากพ.ร.บ.งบประมาณในครั้งนี้” นายกัณวีร์ กล่าว