ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ115,542 ราย มูลหนี้ 7,515 ล้าน

2024-01-03 03:05:04

 ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ115,542 ราย มูลหนี้ 7,515 ล้าน

Advertisement

ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ  115,542 ราย มูลหนี้ 7,515 ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1,043 ราย มูลหนี้ลดลงร่วม 137 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยถึง การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 33 หรือเข้าสู่เดือนที่ 2 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,515.719 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 115,542 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 100,041 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 15,501 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 85,666 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,212 ราย เจ้าหนี้ 6,310 ราย มูลหนี้ 677.607 ล้านบาท 2. จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,900 ราย เจ้าหนี้ 4,222 ราย มูลหนี้ 318.981 ล้านบาท 3. จ.สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,530 ราย เจ้าหนี้ 3,341 ราย มูลหนี้ 292.269 ล้านบาท 4. จ.นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,416 ราย เจ้าหนี้ 2,887 ราย มูลหนี้ 339.335 ล้านบาท 5. จ.ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,064 ราย เจ้าหนี้ 2,540 ราย มูลหนี้ 233.929 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 172 ราย เจ้าหนี้ 139 ราย มูลหนี้ 8.910 ล้านบาท 2. จ.ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 237 ราย เจ้าหนี้ 162 ราย มูลหนี้ 17.614 ล้านบาท 3. จ.สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 307 ราย เจ้าหนี้ 222 ราย มูลหนี้ 9.976 ล้านบาท 4. จ.ตราด มีผู้ลงทะเบียน 383 ราย เจ้าหนี้ 265 ราย มูลหนี้ 15.142 ล้านบาท และ 5. จ.สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 415 ราย เจ้าหนี้ 277 ราย มูลหนี้ 19.955 ล้านบาท

ปลัด มท. กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 4,466 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,043 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 268.067 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 130.804 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 137.263 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็น จ.นครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,137 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 24 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 89.557 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1.927 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 87.630 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ ยังคงมีการดำเนินคดีไปแล้ว 25 รายทั้งประเทศ  กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมีเวลาลงทะเบียนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ คือ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่