นายกฯแจ้งข่าวดีไทย-จีนยกเว้นวีซ่าถาวรเริ่ม 1 มี.ค.67

2024-01-02 15:38:11

 นายกฯแจ้งข่าวดีไทย-จีนยกเว้นวีซ่าถาวรเริ่ม 1 มี.ค.67

Advertisement

 นายกรัฐมนตรีแจ้งข่าวดีจีนกำลังจะยกเว้นวีซ่าถาวรเริ่ม  1 มี.ค.67 สามารถไปกลับได้ทั้ง 2 ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกัน  

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.66  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม ครม. ว่า ในที่ประชุมได้ขอให้ ครม. น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่มาเป็นแนวทางในการทำงาน และเป็นปีมหามงคลด้วย เนื่องจากจะมีพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบหรือ 72 พรรษา ซึ่งเรามีแผนงานที่ชัดเจนก็ขอให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ การทำงานและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรต้องทำตาม

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศว่า  ได้มีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีอากรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสุราพื้นบ้านเป็น 0 เปอร์เซ็นต์  และมีการให้กรมสรรพสามิตทบทวนเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่จะช่วยในเรื่องของสุราพื้นบ้านด้วย  ฃ นอกจากนี้เรื่องการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 29 ก.พ.67 ซึ่งตนได้เคยพูดมาตลอดว่านโยบายของรัฐบาลนี้เราจะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทย และความจริงถ้าจะให้ดี ก็ควรจะยกวีซ่าของทั้ง 2 ประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ยกเว้น 5 ประเทศที่ไม่ต้องมีวีซ่า โดยเป็นการยกเว้นชั่วคราว แต่ในช่วงนั้นตนก็ยังไม่อยากจะพูด เพราะเรากำลังมีการพูดคุยกันอยู่แต่วันนี้ถือเป็นข่าวดี เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังจะยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 สามารถไปกลับได้ทั้ง 2 ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกัน ถือเป็นการยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการชี้แจงไปที่กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศ และกำชับให้ดูแลนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศให้ดีด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่ง