"คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา" ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา ร่วมมอบทุนเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวประจำปี 2566

2023-12-31 18:10:10

"คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา" ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา ร่วมมอบทุนเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวประจำปี 2566

Advertisement

"คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา" ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว และประธานการจัดงาน พร้อมด้วย "พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุวิมล" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณเอ-ดวงพร บุณยะจินดา , คุณดาว-พอฤทัย บุญยะจินดา และคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ร่วมมอบทุนต่างๆของ มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวประจำปี 2566

โดยสานต่อเจตนารมณ์ ของ”พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา” อดีตอธิบดีกรมตำรวจและประธานมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่มีความต้องการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา บุตร-ธิดา ตลอดจนครอบครัว และพลเมืองดีที่เป็นตัวอย่างต้นแบบของสังคมต่อไป

โดยครั้งนี้ ทางมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ได้จัดงานมอบทุนรางวัลต่างๆ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลและได้รับทุนดังนี้รางวัลประเภทกลุ่มสัญญาบัตร ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทจำนวน1 รางวัล ได้แก่พ.ต.ท สมชาย หัดขะเจ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัด 3ชายแดนใต้

รางวัลประเภทกลุ่ม “ชั้นประทวน” ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาทจำนวนสามรางวัลได้แก่

จ.ส.ต รณชัย ภักดี ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส


ด.ต. วีรชัย คำแก้ว ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่สาม 12 (ทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4)
ด.ต. อารยะ ป้อมค่าย ผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติการจราจรสอง(โครงการพระราชดำริ) กองกำกับการ6 กองกำกับการตำรวจจราจร

รางวัลประเภทประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาทเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน 16 รางวัล

ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น 5ท่าน ได้แก่
พ.ต.อ พันษา อมราพิทักษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
พ.ต.อ. อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พันตำรวจเอก จตุรงค์ กลิ่นศรีสุข ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแวง จังหวัดสกลนคร
พันตำรวจโท บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
พันตำรวจโทโสภาศ ถนนทิพย์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ได้แก่พันตำรวจโท วีรศักดิ์ รัตนาประยูร
สารวัตรกองกำกับการสองกองกำกับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3

ด้านสอบสวนดีเด่น ได้แก่

พันตำรวจโท อุทิศ สุดใจ รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ
พันตำรวจโทหญิงกนกลักษณ์ บวรสุคนธชาติ สารวัตร(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2
พันตำรวจตรีกิตติศักดิ์ แก้วมี สารวัตร(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ด้านสืบสวนดีเด่น ได้แก่พันตำรวจเอกธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
พันตำรวจเอกลิขิต กล้วยดำรง ผู้กำกับการ1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4
พันตำรวจโทพูนสุข เตชะประเสริฐพร รองผู้กำกับการสืบสวน1 กองบังคับการตำรวจสอบสวนตำรวจภูธรภาค1
พันตำรวจตรีภาณุวิชญ์ เพชรแทน สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค2
พันตำรวจตรีณัฐพล เสียมไหม สารวัตรกองกำกับการ4 กองกำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3

ด้านจราจรดีเด่น ได้แก่
พันตำรวจตรี สิทธิชัย ประดับ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านอำนวยการดีเด่น ได้แก่
พันตำรวจเอกอภิรัตน์ เปี่ยมพูน ผู้กำกับการ1 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน