“ประกันสะสมทรัพย์” แผนสำรองเก็บเงิน พร้อมคุ้มครองชีวิต

2023-12-30 23:30:21

 “ประกันสะสมทรัพย์” แผนสำรองเก็บเงิน พร้อมคุ้มครองชีวิต

Advertisement

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเพื่อเป้าหมายระยะสั้น เช่น ซื้อของที่จำเป็น หรือเป้าหมายระยะยาว เช่น เกษียณอายุ แต่การออมเงินด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยากและท้าทาย เพราะมีความเสี่ยงที่จะใช้เงินออมไปก่อนเวลาอันควร หรืออาจไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งแผนประกันสะสมทรัพย์ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์!

ประกันสะสมทรัพย์ แผนสำรองเงินเพิ่มความคุ้มครอง!

    ประกันสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการสะสมเงิน โดยผู้เอาประกันจะชำระเบี้ยประกันเป็นงวดๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนคืนพร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสามารถเลือกรับเป็นก้อนเดียวหรือแบ่งรับเป็นงวดๆ ก็ได้

ใครเหมาะกับประกันสะสมทรัพย์?

    ประกันสะสมทรัพย์เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อเป้าหมายต่างๆ เช่น ใช้เป็นเงินก้อนสำหรับเกษียณอายุ ใช้เป็นเงินดาวน์บ้านหรือซื้อรถ ใช้เป็นเงินทุนการศึกษาบุตรหลาน หรือใช้เป็นเงินฉุกเฉิน

ข้อดีของประกันชีวิตสะสมทรัพย์

  • สร้างวินัยการออม เก็บเงินก้อนเพื่ออนาคต โดยอยู่ในรูปแบบการชำระเบี้ยประกันเป็นงวดๆ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะได้เงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ
  • เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จึงมั่นใจได้ว่า เงินที่ลงทุนสำหรับการเก็บออมไป จะงอกเงยเป็นเงินก้อน และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้อย่างแน่นอน
  • ให้ความคุ้มครองชีวิต เพราะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบประกันที่ผู้เอาประกันหรือเจ้าของกรมธรรม์ จะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการเก็บออมเงิน
  • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพราะมีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข

เลือกประกันสะสมทรัพย์แบบไหนให้เหมาะสมดี?

    ปัจจุบันมีประกันสะสมทรัพย์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้เอาประกันควรพิจารณาเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตนเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครองที่ยาวนานขึ้นจะทำให้ได้รับเงินก้อนคืนที่มากขึ้น แต่ต้องชำระเบี้ยประกันที่สูงขึ้นด้วย
  • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าจะทำให้ได้รับเงินก้อนคืนที่มากขึ้นเช่นกัน แต่ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วยว่าหากตลาดการลงทุนไม่ดี อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับอาจต่ำกว่าที่คาดไว้
  • ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองชีวิตที่สูงขึ้นจะทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินก้อนคืนมากขึ้น แต่ต้องชำระเบี้ยประกันที่สูงขึ้นด้วย
  • ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการคืนเบี้ย ค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์ มีผลต่อเงินก้อนคืนที่ได้รับ

    ประกันสะสมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการสะสมเงิน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคคลทั่วไปที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อเป้าหมายต่างๆ การเลือกซื้อประกันสะสมทรัพย์ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้ได้แบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของตนเอง