7 เทคนิคการเลือกประกันเจอจ่ายจบมะเร็งที่ทุกคนต้องรู้

2023-12-30 22:30:04

7 เทคนิคการเลือกประกันเจอจ่ายจบมะเร็งที่ทุกคนต้องรู้

Advertisement

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ การทำประกันเจอจ่ายจบมะเร็งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ความสำคัญของประกันเจอจ่ายจบมะเร็ง

    ประกันเจอจ่ายจบมะเร็งเป็นประกันที่จ่ายเงินก้อนทันทีเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง โดยผู้ป่วยไม่ต้องรอให้โรคลุกลามจนต้องเข้ารับการรักษาแบบเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประกันเจอจ่ายจบมะเร็งจึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

    นอกจากนี้ ประกันเจอจ่ายจบมะเร็งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งให้กับครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วย โดยผู้ป่วยสามารถนำเงินก้อนที่ได้รับไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเดินทาง และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล

เทคนิคการเลือกประกันเจอจ่ายจบมะเร็ง

    การเลือกประกันเจอจ่ายจบมะเร็งควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  1. วงเงินความคุ้มครอง ควรเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของโรคมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง และค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง นอกจากค่ารักษาในสถานพยาบาลแล้ว เราควรจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างค่าพักฟื้น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายระหว่างที่ทำการรักษา แต่ไม่ได้ทำงาน
  2. ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาความคุ้มครองควรครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะลุกลาม โดยพิจารณาจากระยะของโรคมะเร็ง และโอกาสการลุกลามของโรคมะเร็ง
  3. เงื่อนไขความคุ้มครอง ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อประกัน โดยเฉพาะเงื่อนไขการจ่ายเงินก้อน เช่น เงื่อนไขการวินิจฉัยโรคมะเร็ง เงื่อนไขการรอคอย และเงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์ เพราะหากว่าเราอ่านไม่ดี อาจจะเป็นเหตุให้ทางบริษัทประกันยกเลิกสัญญาได้
  4. เบี้ยประกัน ควรเปรียบเทียบเบี้ยประกันจากหลายบริษัทประกันภัย เพื่อเลือกบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับงบประมาณ
  5. เลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยดูจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย และทุนจดทะเบียนของบริษัทประกันภัย
  6. เลือกประกันที่มีบริการหลังการขายที่ดี มีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการประสานงานการรักษาพยาบาล และบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเคลมประกัน มี Call Center ที่สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
  7. เลือกประกันที่เหมาะกับความต้องการ ควรเลือกประกันที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของตัวเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และงบประมาณ

การเลือกประกันเจอจ่ายจบมะเร็งควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อเลือกประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ