ความพร้อม 5 ประการที่ต้องเตรียมก่อนสตาร์ต

2018-04-11 16:45:36

ความพร้อม 5 ประการที่ต้องเตรียมก่อนสตาร์ต

Advertisement

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รถยนต์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นปัจจัยที่ 5 ซึ่งผู้คนจำนวนมากไม่อาจขาดได้ พิสูจน์ได้จากอัตราการซื้อขายรถยนต์ที่ยังพุ่งสูงขึ้นทุกที

แต่ขณะเดียวกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็กลายมาเป็นสาเหตุหลักที่พรากชีวิตคนไทยไปสูงเป็นอันดับที่สองรองจากโรคมะเร็งเลยทีเดียว

แม้จะไม่สามารถลดปริมาณรถลงได้ แต่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดอัตราการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เพียงรู้จักตั้งเตรียมความพร้อม 5 ประกาศต่อไปนี้ ทุกครั้งก่อนสตาร์ตรถ
ภาพ Have a nice day Photo / Shutterstock.com

(1) เส้นทางพร้อม

การศึกษาและวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง จะส่งผลให้เราไม่หลงทาง ไม่เสียเวลา และไม่เสียอนาคตไปโดยใช่เหตุ(2) รถพร้อม

- เติมลมยางให้มีความดันถูกต้อง โดยการตรวจเช็คความดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- เช็คน้ำในหม้อน้ำ และน้ำกลั่นแบตเตอร์รี่ อย่าปล่อยให้น้ำทั้ง 2 ประเภทนี้แห้งขอด

- เติมน้ำมันให้เพียงพอ ป้องกันปัญหาน้ำมันเจียนหมด ทว่าหาปั๊มน้ำมันไม่ได้
ภาพ GOLFX / Shutterstock.com

(3) เวลาพร้อม

ควรเวลาเผื่อไว้ครึ่งชั่วโมงจากเวลาเดินทางจริงเสมอ เพื่อรองรับกับอนาคตที่เราไม่รู้ เช่น อาจมีอุบัติเหตุ คู่นัดอาจมาถึงก่อนเวลา รวมทั้งมีเวลาเตรียมตัวขั้นสุดท้ายอีกครั้ง เช่น เช็คความเรียบร้อยของเสื้อผ้าหน้าผมหรือเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อถึงปลายทางแล้ว

(4) ร่างกายพร้อม

ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ และไม่ดื่มสุรา เพื่อลดปัญหาง่วงเหงาเมาหลับแล้วขับรถ ให้ต้องเกิดอุบัติเหตุอันน่าเศร้าในภายหลังได้
(5) สมองพร้อม

แม้ข่าวและเพลงจะสามารถเป็นเพื่อนผู้ขับขี่มิให้ง่วงเหงาหาวนอน ทว่าก็ไม่ควรเปิดข่าวสารหรือเปิดเพลงเอาไว้จนตลอดเวลา เพราะสมองเองก็ต้องการเวลาและบรรยากาศที่ปลอดโปร่งปราศจากเสียงด้วย เพื่อลำดับความคิด และจัดเรียงข้อมูลในสมองให้เข้าที่เข้าทาง


ภาพ Nopphon_1987 / Shutterstock.com