กทม.เร่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ

2018-03-16 18:20:11

กทม.เร่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ

Advertisement

ผู้ว่าฯ อัศวิน นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ pipe jacking เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำย่านถนนทรงสวัสดิ์ เยาวราช และเจริญกรุง เร่งผลักดันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เตรียมพร้อมรองรับฤดูฝนที่จะมาถึง รวมทั้งติดตามการล้างทำความสะอาดและดูดเลนท่อระบายน้ำ


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ถนนสายหลัก (pipe jacking) บริเวณถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตชั้นใน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now : ทำจริง...เห็นผลจริง” ในระยะ 100 วันแรก โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ย่านถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับรองรับการระบายน้ำ ทำให้มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนัก อย่างไรก็ตามการปรับปรุงระบบระบายน้ำทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ได้แก่ แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และแนวท่อประปาจำนวนมาก อีกทั้งการก่อสร้างโดยการขุดเปิดผิวการจราจร จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรจากเดิมที่มีปัญหาติดขัดมากอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ย่านดังกล่าว โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ด้วยวิธีดันท่อหรือ pipe jacking ความยาวประมาณ 560 ม. ในถนนทรงสวัสดิ์ พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณท่าน้ำทรงสวัสดิ์ กำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนทั้ง 3 สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายหลัก ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง เดิมคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 300 วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 18 มิ.ย.61 แต่สำนักการระบายน้ำได้เร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น ขณะนี้คืบหน้าแล้วประมาณ 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพ.ค.นี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับฤดูฝนที่จะมาถึง โดยเนื้องานที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย บ่อรับ 2 บ่อ บ่อดัน 2 บ่อ และบ่อทิ้งน้ำ 1 บ่อ คงเหลือในส่วนของบ่อสูบน้ำ 1 บ่อ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ประมาณ 30% ส่วนการดันท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม.นั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว 140 ม. จากความยาวทั้งหมด 560 ม.


อนึ่ง นอกจากถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุงแล้ว สำนักการระบายน้ำ จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยวิธีดันท่อ หรือ Pipe Jacking ในจุดอื่นๆอีก 10 โครงการ ประกอบด้วย ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) ถนนศรีอยุธยา และถนนพระราม 6 ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ซอยสุขุมวิท 14 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนราธิวาสนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู และซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างงานทั้งหมดจะดำเนินการได้เฉพาะในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. และจะคืนผิวการจราจรชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรผ่านไป-มาได้ในตอนเช้า เพื่อให้มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งการล้างทำความสะอาดด้วยแรงงานคน และด้วยรถดูดเลน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบการจ้างล้างทำความสะอาดท่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกฎหมาย อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า กทม.ไม่มีดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อนะบายน้ำ ซึ่งในปีนี้ กทม.ได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่ และจะเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด