เคลื่อนหีบศพ "หลวงปู่ไดโนเสาร์" ขึ้นสู่จิตกาธาน (มีคลิป)

2023-12-15 18:15:53

เคลื่อนหีบศพ "หลวงปู่ไดโนเสาร์" ขึ้นสู่จิตกาธาน (มีคลิป)

Advertisement

ศิษยานุศิษย์เคลื่อนหีบศพ "หลวงปู่ไดโนเสาร์" ขึ้นสู่จิตกาธาน  เตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 16 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 ที่วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)  ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ พระพรหมดิลก (สมาน เสมธโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙ ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พระเสพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคฺโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) นายสนั่น พงษ์อักษร  ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเชิญหีบศพไปยังเมรุชั่วคราว วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) โดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เชิญหีบทองทึบพระราชทาน เวียนเมรุก่อนนำขึ้นสู่จิตกาธาน เมรุชั่วคราว และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล 15 วัน ปัณรสมวาร


โดยนายสนั่น พงษ์อักษร  ผวจ.กาฬสินธุ์ ถือเครื่องทองน้อย นำขบวนวัฏบริขาร พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) ที่ประกอบด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสยามพัชร ทิพสอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ ดร.สม นาสะอ้าน จากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี และนายนพดล ร้อยพวง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอสหัสขันธ์ จากนั้น พระพรหมดิลก (สมาน สุเมธโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

จากนั้นเวลา 10.20 น. พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาส และศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ โดย นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ดูแลความเรียบร้อยทั้งในวัดและบริเวณโดยรอบ โดยคาดว่าในวันที่ 16 ธนวาคม 2566 ซึ่งเป็นพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวชิรมุนี จะมีพุทธศาสนืกชนและบรรดาลูกศิษย์มาร่วมจำนวนมาก

โดยบรรยากาศภายในวัดเนืองแน่นไปด้วยศิษยานุศิษย์ ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ เข้ามากราบสรีระสังขารหลวงปู่ไดโนเสาร์ ครั้งสุดท้าย รวมถึงการทำบุญออกโรงทานที่มีมากกว่า 300 ร้าน โดยได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถและรถรับส่งสำหรับผู้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคืนสุดท้าย (15 ธ.ค. 66) ในเวลา 18.00 น.


สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวชิรมุนี มีกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค.66 เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 13.00 น. พระเทพวชิรเมธาจารย์ (บุญร่วม อุตฺกาโม) เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม เวลา 14.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุลบนเมรุชั่วคราว วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว เวลา 15.30 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ