กฎกระทรวงขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 มีผลแล้ว

2023-12-15 16:41:05

กฎกระทรวงขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 มีผลแล้ว

Advertisement

 โฆษก มท.เผยราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 ใน 5 พื้นที่ และในโรงแรมทั่วประเทศ เริ่มบังคับทันที 15 ธ.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้(15ธ.ค.66) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ ประกอบด้วย สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร จ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ และอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ โดยกฎกระทรวง จะเริ่มผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.66 เป็นต้นไป เป็นไปตามกรอบเวลาเริ่มต้นที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ให้นโยบายไว้ เพื่อให้ระยะเวลาเปิดบริการที่ยาวขึ้นช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เฉพาะในคืนส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธ.ค.66 ตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการไปจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันปีใหม่ คือวันที่ 1 ม.ค.67 ได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับกฎกระทรวงฯ ฉบับที่1 ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้การขยายระยะเวลาการเปิดของสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยกำชับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดดูแลให้การขยายเวลาเปิดของสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ สถานบริการต้องไม่มีการละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรง การตรวจสอบป้องกันไม่ใช้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าในพื้นที่สถานบริการ ตลอดจนวางแนวทางเพื่อกวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด