จุดชมวิว "แดนศักดิ์สิทธิ์หนีซาน" แหล่งท่องเที่ยวลัทธิขงจื่อในซานตง

2023-12-15 12:00:44

จุดชมวิว "แดนศักดิ์สิทธิ์หนีซาน" แหล่งท่องเที่ยวลัทธิขงจื่อในซานตง

Advertisement

ชวีฟู่, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — เยือนยลบรรยากาศที่จุดชมวิวแดนศักดิ์สิทธิ์หนีซาน (Nishan Sacredland) ในเมืองชวีฟู่ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2012 และเปิดพื้นที่หลักให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี 2018

แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นจุดหมายสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสำรวจและสัมผัสวัฒนธรรมลัทธิขงจื่อ โดยรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนเกือบ 2 ล้านคนแล้วในปี 2023


(บันทึกภาพวันที่ 13 ธ.ค. 2023)