"ศุภชัย" จี้สภา มสธ.เร่งเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี

2023-12-15 03:00:46

"ศุภชัย" จี้สภา มสธ.เร่งเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี

Advertisement

 
"ศุภชัย" เผย รมว.อว. พยายามหาทางออกปมอธิการบดี มสธ. ขอให้สภา มสธ.เร่งเสนอโปรดเกล้าฯโดยเร็ว หากไม่เป็นผลจ่อใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 66  นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้รับการประสานงานจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ให้ เข้ามาประสานงาน ภารกิจ ติดตามนโยบายและตรวจสอบการดำเนินงานของ อว. โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี มสธ.ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 7 ปี โดย รมว.อว. ได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อหาทางออก จัดการเรื่องดังกล่าวนี้ให้ยุติโดยเร็ว จึงได้สั่งการให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66  โดยที่ประชุมมีมติที่ประชุมร่วมกันอย่างชัดเจนว่า ขอให้ทางสภามหาวิทยาลัย มสธ.เร่งดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี ให้เรียบร้อย โดยเร็ว ไม่จำเป็นต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในกรณีคดีความการถอดถอนของอธิการบดีรายเดิม จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66 ทาง รมว.อว. ได้มีหนังสือบัญชาสั่งการไปยัง สภา  มสธ. สั่งการเสนอแนะว่า ให้สภา มสธ.เร่งดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมายังสำนักงานปลัด  อว. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้อย่างมีธรรมาภิบาล 

นายศุภชัย กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า รมว.อว.ใช้อำนาจสั่งการตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ  อว. พ.ศ. 2562 มาตรา 17 (10) ซึ่งหนังสือสั่งการฉบับนี้ ทาง มสธ.ควรต้องเร่งรีบดำเนินการ และหนังสั่งการฉบับนี้ยังมีศักดิ์ทางกฎหมายที่สูงกว่าหนังสือความเห็นของอนุกรรมการด้านกฎหมายของ  อว.ที่ทางสภา มสธ.นำมาใช้อ้างว่า ต้องรอศาลพิพากษาก่อน ดังนั้น เรื่องนี้ต้องจบได้แล้ว ที่ผ่านมาไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับมหาวิทยาลัยเลย ที่มีการประวิงเวลาไปเรื่อย ๆ เพราะการที่ไม่อธิการบดีตัวจริง จะทำงานเชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ มสธ.อย่างยิ่ง    การประชุมหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายนั้นเป็นที่ยุติแล้ว ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันดี รวมถึงได้มีหนังสือสั่งการโดย รมว. อว. แจ้งไปยังสภา มสธ.  ให้สภา มสธ.เร่งเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี  ทั้งนี้ หากยังไม่เป็นผลในเวลาอันสมควร สภา  มสธ. ยังไม่เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามอำนาจและหน้าที่ของ รมว. อว. ต่อไป