"แพทองธาร" ชวน ทูต 34 ประเทศชิมข้าวไทย

2023-12-15 01:10:23

 "แพทองธาร" ชวน ทูต 34 ประเทศชิมข้าวไทย

Advertisement

"แพทองธาร" ชวน ทูต 34 ประเทศชิมข้าวไทย หวังดันเมนู ผลิตภัณฑ์จากข้าวสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.66 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “Taste Rice & Eat Rice” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (The Cloud) เพื่อเชิญคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส 34 ประเทศ ร่วมสัมผัสมิติใหม่ๆ ของข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย โดยมีนายธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการ รมว.ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.พาณิชย์ นางสาวกานกนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม


นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายฐิติวัฒน์ อดิศรพันธุ์กุล คณะทำงานายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค และ น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม

น.ส.แพทองธารได้เปิดงานว่าข้าวทุกเมล็ดมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง เมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข้าวทุกเมนูที่จะลิ้มลองในวันนี้คือผลงานและความทุ่มเทของเกษตรกรของเรา พวกเขาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเรา หลายรายอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ตั้งแต่สภาพอากาศไปจนถึงความผันผวนของราคาข้าวในตลาด


"นี่คือเหตุผลที่เรากระตือรือร้นที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้บริโภคทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักความยั่งยืนและการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น” น.ส.แพทองธาร กล่าว

ทั้งนี้คณะทูตานุทูตและผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเรียนรู้รสชาติ กลิ่นที่หลากหลายของข้าวไทยสายพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ผ่านกิจกรรม “ชิมข้าว” นำเสนอโดยมูลนิธิโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนกิจกรรม “กินข้าว” โดยเชฟที่มีชื่อเสียงได้รังสรรค์เมนูอาหารคาว-หวานและเครื่องดื่มจากข้าวไทย พร้อมกับการบรรยายหัวข้อ “สินค้าข้าวสร้างสรรค์” นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่พร้อมเผยแพร่สู่ตลาดโลก


งาน “Taste Rice & Eat Rice” เป็นส่วนหนึ่งของ “Thailand Rice Fest 2023” ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค.66 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมผลักดันภายใต้ภารกิจการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสถานะความเป็น “ครัวของโลก” ของประเทศไทย เสริมสร้างความนิยมบริโภคข้าวไทย และสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเกษตรกรรมไทย