หงษ์ทองร่วมเป็นสะพานบุญให้กับบ้านรื่นสุข จ.นครนายก

2023-12-14 17:55:27

หงษ์ทองร่วมเป็นสะพานบุญให้กับบ้านรื่นสุข จ.นครนายก

Advertisement

"CEO วี" และทีมงานหงส์ทองเดินทางไป จ.นครนายก มอบข้าวสาร ไข่ไก่ พร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ บ้านรื่นสุข ท่านใดสนใจร่วมช่วยเหลือติดต่อ!หงษ์ทองร่วมเป็นสะพานบุญให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอด พิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก (บ้านรื่นสุข)


CEO วี และทีมงานหงษ์ทอง เดินทางไปที่ จ.นครนายก เพื่อนำข้าวสาร ไข่ไก่ พร้อมของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอด พิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) เพื่อให้ผู้ที่พิการซ้ำซ้อนได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งบ้านรื่นร่มแห่งนี้ยังเป็นหน่วยงานที่นำคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนมาฟื้นฟู และพัฒนา ฝึกฝนในการสร้างอาชีพ โดยมีการฝึกการทำผ้ามัดย้อม ร้อยลูกปัด การทำเกษตร ตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอด พิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) ไม่ได้งบอุดหนุนโดยตรงจากภาครัฐจึงเปิดระดมเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำกิจกรรมต่อไป ท่านใดที่อยากร่วมเป็นสะพานบุญ หรืออยากร่วมแบ่งปันความสุขสามารถนำคะแนนจากการซื้อลอตเตอรี่กับหงษ์ทองมาบริจาคได้ เพื่อการซื้อลอตเตอรี่ ทุกคำสั่งซื้อของทุกท่านสามารถส่งต่อความสุขให้กับอีกหลายๆ ท่านได้ค่ะ