ออสเตรเลียพบ "สุขภาพจิต" สาเหตุใหญ่อันดับ 2 ก่อภาระโรค

2023-12-14 16:00:21

ออสเตรเลียพบ "สุขภาพจิต" สาเหตุใหญ่อันดับ 2 ก่อภาระโรค

Advertisement

แคนเบอร์รา, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — ผลการศึกษาภาระโรคแห่งออสเตรเลียประจำปี 2023 จากสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย ซึ่งเผยแพร่วันพฤหัสบดี (14 ธ.ค.) พบว่าสุขภาพจิต รวมถึงความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด กลายเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดอันดับสองของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในออสเตรเลีย โดยครองสัดส่วนร้อยละ 15 ของภาระโรคทั้งหมดในปีนี้ และเป็นรองเพียงโรคมะเร็งที่ครองสัดส่วนร้อยละ 17

รายงานระบุว่าชาวออสเตรเลียทั้งประเทศสูญเสียการมีชีวิตสุขภาพดีในปี 2023 ที่คิดเป็นจำนวนสูงถึง 5.6 ล้านปี ซึ่งร้อยละ 54 สูญเสียให้กับการเจ็บไข้ได้ป่วย และร้อยละ 46 สูญเสียให้กับการเสียชีวิตก่อนวันอันควร โดยตั้งแต่ปี 2003 อัตราภาระโรคโดยรวมลดลงร้อยละ 11 ซึ่งเป็นผลจาการลดลงร้อยละ 27 ของจำนวนปีสุขภาพดีที่สูญเสียให้กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทว่าภาระโรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิตในช่วงเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

มิเชลล์ กูร์ลีย์ โฆษกสถาบันฯ กล่าวว่าชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยมีอายุยืนขึ้นและสุขภาพดีนานขึ้น แต่จำนวนปีสุขภาพแย่กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสัดส่วนจำนวนปีสุขภาพดี และมีส่วนทำให้ความต้องการระบบสุขภาพและบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

รายงานเสริมว่าจำนวนปีสุขภาพดีที่สูญเสียให้กับโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 91 เป็นผลจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ขณะภาระโรคจากสุขภาพจิตและความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในกลุ่มถึงแก่ชีวิต และร้อยละ 98.3 ในกลุ่มไม่ถึงแก่ชีวิต

โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ ครองสัดส่วนร้อยละ 54 ของภาระโรคที่เกิดจากสุขภาพจิต โดยภาระโรคที่มีต้นตอจากกลุ่มโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนที่สวนรุกขชาติในกรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย วันที่ 1 ต.ค. 2023)