เปิดรับฟังความคิดเห็นกาสิโนถูก ก.ม.

2023-12-14 15:45:49

เปิดรับฟังความคิดเห็นกาสิโนถูก ก.ม.

Advertisement

อนุ กมธ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเปิดกาสิโนถูก ก.ม.

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.66  ที่รัฐสภา พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งสถานบันเทิงครบวงจร ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมคณะอนุ กมธ.ซึ่งมีการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเชิญ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะอนุ กมธ. มีกรอบการทำงาน 6 ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านการศึกษา 6. ด้านจริยธรรมและศาสนา รวมทั้งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยจะสอบถาม ความเห็น ผลกระทบ แนวทางในการเยียวยา เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะ กมธ. ต่อไป 

พล.ต.ต.สุพิศาล  กล่าวว่า ภายหลังจากได้รับฟังปัญหาการพนัน และปัญหาลูกหนี้ รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของประชนเกี่ยวกับการพนัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งวันนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายธนาพัฒน์ เสถียรจารุพงศา เป็นที่ปรึกษาประธานอนุ กมธ. ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเว็บไซน์ และออนไลน์ เป็นแนวร่วมในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการในทุกมิติ