อัยการสั่งฟ้อง 6 ข้อหา "อุปกิต" เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

2023-12-14 14:53:02

อัยการสั่งฟ้อง 6 ข้อหา "อุปกิต" เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

Advertisement

อัยการสั่งฟ้อง "อุปกิต"  6 ข้อหา  เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลนัดสอบคำให้การ 13 พ.ค. 67    

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.66  ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก  นายอุปกิต ปาจารียางกูร สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) ได้เดินทางมาที่ศาลพร้อมกับทนายความตามที่ได้นัดหมายกับพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง  6 ข้อหา ประกอบด้วย 1. เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมทบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันโดยการกระทำมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป 2.ร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน  3.เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน  4. เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันฟอกเงิน 5.เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อจะทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  6.มีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรง โดยศาลได้รับฟ้องคดีของนายอุปกิตเป็นคดีหมายเลขดำที่ ย.1446/2566 ศาลอธิบายคำฟ้องเเละสอบคำให้การ ซึ่งนายอุปกิตปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลจึงได้นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 13 พ.ค.67

ทั้งนี้ นายอุปกิต  ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไข มีคำสั่งห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด  กล่าวว่า  วันนี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ได้ยื่นฟ้อง นายอุปกิต ใน 6 ข้อหา   สำหรับข้อกล่าวหามีการแจ้งเพิ่มเติมบางข้อกล่าวหา เหตุผลที่กระบวนการดำเนินคดีล่าช้าเพราะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม"นายประยุทธ กล่าว