คาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงให้ความรู้เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

2023-12-14 00:05:02

คาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงให้ความรู้เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

Advertisement

คาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงเพื่อให้ความรู้นอกห้องเรียนเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล สร้างแรงบันดาลใจให้ประสบการณ์จริงโดยยกท้องฟ้าจำลองมาจัดแสดงโชว์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 ที่หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีกิจกรรมกองคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยความมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายรชธร สุวรรณหาร ผอ.รร.กาญจนาภิเษก นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ น.ส.วิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้กับการต้อนรับ


น.ส.อรสา ตั้งประเสริฐ ผอ.กองติดตามและประเมินผล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะที่ได้ยกคาราวานวิทยาศาสตร์มาให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความรู้นอกห้องเรียน แชร์ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ได้สัมผัสกับของจริง มีการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสนุกกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2548 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7 ล้านคน

น.ส.อรสา  กล่าวว่า ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีเป้าหมายให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการยกคาราคาวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ สัมผัสของจริง ทดลองจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนมาตลอดในช่วงระยะเวลา 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มีผู้เข้าชมกว่า 7 ล้านคน ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานพื้นฐาน สื่อสัมผัสทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ธ.ค.66 นี้


ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) พิพิธภัณฑ์สิรินธร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาวง มีการตั้งโดมท้องฟ้าจำลองโดยมีวิทยากรเล่าเรื่องราวที่ให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ การกำเนิดของโลก กำเนิดดวง จักรราศี มีการจัดแสดงสาทิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีเครื่องเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองเล่น ทดลองคิด มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก อธิบายให้ความรู้กับเยาวชน สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ