จีนจัดประชุม "งานเศรษฐกิจส่วนกลาง" มุ่งเตรียมแผนงานปี 2024

2023-12-13 20:55:16

จีนจัดประชุม "งานเศรษฐกิจส่วนกลาง" มุ่งเตรียมแผนงานปี 2024

Advertisement

ปักกิ่ง, 13 ธ.ค. (ซินหัว) — การประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) ประจำปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีคณะผู้นำของจีนร่วมกำหนดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจในปี 2024

อนึ่ง สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้กล่าวปราศรัยสำคัญต่อที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ระบุว่าเศรษฐกิจของจีนบรรลุการฟื้นตัว และมีการสร้างความคืบหน้าแข็งแกร่งในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในปี 2023

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม จีนยังคงต้องเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายบางประการ อาทิ การขาดอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ กำลังการผลิตส่วนเกินในบางภาคส่วน ความคาดหวังทางสังคมที่ไร้ชีวิตชีวา ความเสี่ยงและปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่บางประการ ปัญหาคอขวดของการหมุนเวียนภายในประเทศ ตลอดจนความซับซ้อน ความรุนแรง และความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมฯ ชี้ว่านับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมตอบสนองและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากพิจารณาในภาพรวม จีนมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยการพัฒนามากกว่าปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวย ขณะที่แนวโน้มพื้นฐานของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเชิงบวกระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระตุ้นความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจในปีหน้า ที่ประชุมฯ เรียกร้องการพยายามแสวงหาความก้าวหน้า ควบคู่กับการรับรองเสถียรภาพ เสริมสร้างเสถียรภาพผ่านความก้าวหน้า พร้อมจัดตั้งสิ่งใหม่ก่อนล้มเลิกสิ่งเก่า อีกทั้งกระตุ้นการดำเนินนโยบายเพิ่มเติมที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพความคาดหวัง การเติบโต และการจ้างงาน ตลอดจนพยายามส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการเติบโต การปรับโครงสร้าง และการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างแข็งขัน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและแนวโน้มเชิงบวก

ทั้งนี้ จีนควรเสริมสร้างการปรับนโยบายมหภาคแบบต่อต้านวัฏจักรและข้ามวัฏจักรเศรษฐกิจ และเดินหน้าดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่รอบคอบ พร้อมด้วยเครื่องมือนโยบายอันเป็นนวัตกรรมและสอดประสานกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง กล่าวปราศรัยสำคัญต่อที่ประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง กล่าวปราศรัยสำคัญต่อที่ประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน โดยมีหลี่เฉียง จ้าวเล่อจี้ หวังฮู่หนิง ช่ายฉี ติงเซวียเสียง และหลี่ซีเข้าร่วมการประชุมฯ)


(แฟ้มภาพซินหัว : หลี่เฉียง สมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวในที่ประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน)