"ภคมน" ยันจุดยืน "ก้าวไกล" กฎหมายต้องธำรงความยุติธรรมต่อทุกคน

2023-12-13 16:05:14

"ภคมน" ยันจุดยืน "ก้าวไกล" กฎหมายต้องธำรงความยุติธรรมต่อทุกคน

Advertisement

"ภคมน" ยืนยันจุดยืน "ก้าวไกล" กฎหมายต้องธำรงความยุติธรรมต่อทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลเตรียมเสนอญัตติด่วน ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ว่าเป็นหนึ่งวิธีการที่ใช้ได้ในการพูดคุยกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน  สำหรับพรรคก้าวไกล เรายืนยันในจุดยืนตามที่ได้เสนอต่อสาธารณะไปแล้ว ว่าต้องการทำให้กฎหมายธำรงความยุติธรรมแก่ทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ คนที่จะได้รับประโยชน์จากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะไม่จำกัดอยู่แค่คนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนมีสิทธิได้รับการนิรโทษกรรม ในการเสนอกฎหมายนี้ เราตระหนักตั้งแต่ต้นว่าประชาชนย่อมมีความกังวลและมีความเห็นหลากหลาย เป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคจึงเสนอร่างกฎหมายควบคู่กับการเดินสายรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลจะไม่กลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งแบบที่เคยเป็นมา แต่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมาย คือการคืนความยุติธรรมแก่ประชาชน

"เชื่อว่าการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่กระบวนการปรองดอง และสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้โดยสันติ ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย จึงหวังว่า กมธ.วิสามัญ ที่สภาจะตั้งขึ้นนี้ จะเป็นอีกกลไกในการรับฟังความเห็น พูดคุยหารือประเด็นที่ยังมองต่างกัน จนนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นธรรมและทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้” รองโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าว